W dniu 6 maja br z inicjatywy Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego przy wsparciu Wójta Gminy Racławice Adama Samborskiego i Antoniego Godzica – właściciela Firmy Handlowo-Usługowej w miejscowej “Bartoszówce” zorganizowano uroczystości upamiętniające 100 rocznicę manifestacji niepodległościowej, która miała miejsce 8 maja 1918 roku w Racławicach, niejako w przeddzień odzyskania niepodległości. Organizatorem tej manifestacji był Stefan Żeromski, znany pisarz, patriota. Na “Wzgórze zamczysko” przybyło wówczas około 20 tysięcy młodzieży.

W tegorocznej uroczystości wzięły udział zespoły młodzieżowe z Witebska na Białorusi i miejscowej Szkoły Podstawowej.

Racławice będą ważnym miejscem tegorocznych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Pola racławickiej bitwy są pełne dumy narodowej. Mimo, że po klęsce Insurekcji nastąpił trzeci rozbiór Polski, tradycje kościuszkowskie stały się istotnym elementem polskiej tradycji narodowej, przyczyniając się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Idee zwycięstwa spod Racławic przyświecały także w walce z okupantem w czasie II wojny światowej.

Eugeniusz Skoczeń

 

Działacze kultury z Białorusi w hołdzie Tadeuszowi Kościuszce.

 

Racławickie Towarzystwo Kulturalne od ponad 20 lat współpracuje z Polakami i Towarzystwem Kościuszkowskim na Białorusi w okręgu brzeskim z racji miejsca urodzenia Tadeusza Kościuszki. Co roku bierze udział w uroczystościach obchodów rocznicy urodzin naszego bohatera, które odbywają się 4 lutego na Mereczowszczyźnie. Zespoły artystyczne  często przyjeżdżają do Racławic z bogatym programem artystycznym. Towarzystwo przekazało wiele eksponatów do Muzeum Kościuszki, między innymi krakowską sukmanę.

W dniach 16-19 sierpnia na zaproszenie wójta  gminy Racławice i Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego przebywała w Polsce grupa 50 działaczy kultury z woj. Brzeskiego, głównie pracownicy Domów Kultury. Wśród nich byli między innymi Prof. Leonid Nestarczuk- prezes Brzeskiego Zjednoczenia im Tadeusza Kościuszki w Brześciu, przewodniczący Komitetu odbudowy dworku Kosciuszki, w którym znajduje się muzeum. Przyjechała także dyrektor tego muzeum Sushko Natalia i jej zastępczyni  Semianiuk Iryna a także Kavalevich Sierhirj – prezes Brzeskiego  Stowarzyszenia Artystów. Przybył także młodzieżowy zespół artystyczny Para-Fraz. Wszystko w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości RP.

           W dniu przyjazdu 16 sierpnia w godzinach wieczornych odbyło się spotkanie gości z działaczami Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego, wójtami gminy Racławice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Radziemice, Burmistrzami Miechowa i Proszowic / w zastępstwie dyr. Centrum Kultury i Wypoczynku/. Wszystkich gości przyjął i ugościł na własny koszt Antoni Godzic w słynnej Bartoszówce, która nieoficjalnie pełni rolę Domu Kultury. Eugeniuszowi Skoczeniowi  wręczono dyplom o przyznaniu honorowego członkostwa w Brzeskim Zjednoczeniu im. Tadeusza Kościuszki. W dniu 17 sierpnia goście zwiedzili Panoramę Racławicką we Wrocławiu i Rynek Starego Miasta. 18 sierpnia zwiedzali Kraków , rozpoczęli od Katedry Wawelskiej, gdzie złożyli kwiaty na Sarkofagu naszego wspólnego bohatera, następne zwiedzili podziemia Krakowa, galerię obrazów w Sukiennicach, kolejno udali się na Kopiec Kościuszki, po czym zwiedzili Kopalnię Wieliczka. Wieczorem na Rynku w Proszowicach przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki odbyło się spotkanie z mieszkańcami Proszowic, zespół artystyczny z Brześcia zaprezentował swój koncert. W niedzielę goście udali się do Częstochowy a następnie powrócili do domu.

       Racławickie Towarzystwo Kulturalne składa wyrazy wielkiej wdzięczności za pomoc w organizacji pobytu gości wielu osobom a szczególnie: Antoniemu Godzicowi, Proboszczowi Katedry Wawelskiej, Dyrekcji Muzeum Historycznego i Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Dyrekcji Kopalni Soli Wieliczka, Komitetowi Kopca Kościuszki  za umożliwienie bezpłatnego zwiedzania tych obiektów. Ponadto wyrazy wdzięczności składamy także dla Dyrekcji Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach i Miechowie, a także Panu Grzegorzowi Biernat z Proszowic I Panu Jan Wołoch z Miechowa za wsparcie swoimi produktami. Pomocy w zakwaterowaniu i wyżywieniu udzieliła Pani Bożena Rudek, dyrektor administracyjny Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, goście byli bardzo zadowoleni z pobytu w Polsce.

     Następnym etapem współpracy z Białorusią będzie tematyka gospodarcza, szczególnie z powiatem miechowskim i proszowickim.