15 października bieżącego roku minęło 200 lat jak w szwajcarskiej Solurze zmarł Tadeusz Kościuszko. Z tej okazji Paryski Komitet UNESCO i Polski Parlament ten rok ogłosili Rokiem Kościuszki. Racławickie Towarzystwo Kulturalne również o to wnioskowało, jak również wystąpiono do Poczty Polskiej o okolicznościowy znaczek i do NBP o okazjonalną monetę, co zostało zrealizowane.

     25 listopada b.r. Racławickie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z wójtem gminy oraz Firmą handlowo-Usługową „U Godzica” zorganizowało uroczystości w Racławicach, w słynnej „Bartoszówce” Firmy „U Godzica” przy okazałej dekoracji wykonanej przez młodzież miejscowej szkoły. Wzięło w nich udział ponad 100 osób. Oprócz członków Towarzystwa i mieszkańców gminy, przybyli między innymi następujący goście:

 • Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa małopolskiego,
 • Adam Samborski, wójt gminy Racławice,
 • Jacek Soska, radny sejmiku województwa małopolskiego, były wiceminister
 • Prof. Mieczysław Rokosz, Prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie,
 • Tomasz Otrębski, Prezes Fundacji Kościuszkowskiej w Krakowie,
 • Stanisław Klich, wice przewodniczący zarządu Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych w Krakowie wraz z członkiem zarządu Marianem Gwizdałą,
 • Krzysztof Kasprzyk z małżonką Elżbietą, członkowie zarządu Stowarzyszenia Folklorystycznego „Teatr Regionalny” w Krakowie,
 • Czesław Orliński, Prezes Towarzystwa Kulturalnego im Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach wraz z czteroosobową delegacją,
 • Jadwiga Zięba, Naczelnik Urzędu Pocztowego w Miechowie,
 • Piotr Zapart, przewodniczący Komitetu budowy Pomnika Sobieskiego na Kalenbergu w Wiedniu.
 • znani, zasłużeni działacze: Stanisław Piwowarski, Danuta Rzemieniec, Helena Synowiec, Helena Warchala, Henryk Pomykalski,
 • Halina Kawiorska, dyr. Szkoły Podstawowej wraz z młodzieżą,
 • Aleksander Gonciarz, Kazimierz Olchawa, Zbigniew Wojtiuk-dziennikarze.

     Po przywitaniu uczestników uroczystości i referacie Adama Samborskiego, przypominającego sylwetkę Naczelnika, zasłużonym osobom na wniosek Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego Fundacja Kościuszkowska w Krakowie przyznała honorowe odznaczenia „In Memorian Kościuszko”.

Otrzymali je:

 • Gmina Racławice, za całokształt działalności w popularyzacji osoby Naczelnika,
 • Szkoła Podstawowa, za wzorowe kultywowanie tradycji kościuszkowskiej,
 • Wojciech Kozak, za wspieranie gminy Racławice,
 • Firma Handlowo-Usługowa „U Godzica”, za materialne wspieranie,
 • Adam Samborski, wójt gminy Racławice – za uporządkowanie terenu wokół Kopca w Janowiczkach, utworzenie parku i wybudowanie budynku szkoły,
 • Piotr Grela, za materialną pomoc i wzorowe sprawowanie funkcji skarbnika,

 od chwili założenia Towarzystwa,

 • Zygmunt Szopa – były Wojewoda Kielecki,
 • Andrzej Lato,
 • Stanisław Durlej,
 • Jan Mazur – działacze PSL z Kielc za bezcenną pomoc przy realizacji pomnika Wojciecha Bartosza Głowackiego w Racławicach w 1994 roku.

Wręczenia dokonał Prezes Fundacji Tomasz Otrębski.

     Po wystąpieniach gości, które były bardzo patriotyczne, marszałek Wojciech Kozak podziękował za odznaczenia i między innymi powiedział, że Pola Bitewne Racławic powinny być lepiej zagospodarowane. Stwierdził, kraje zachodnie umiałyby to wykorzystać dla wielkiej popularności, z taką historią Racławic. Z kolei Prof. Mieczysław Rokosz, Prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie wygłosił referat “Z życia Tadeusza Kościuszki”

     Po wystąpieniach, młodzież Szkoły Podstawowej w Racławicach zaprezentowała program artystyczny, przedstawiając utwory sławiące bohaterstwo Naczelnika Insurekcji w reżyserii nauczycielki Renaty Ochońskiej. Ze swoim recitalem wystąpiła także Zofia Sydor z Krakowa, laureatka nagrody Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu piosenkarzy im. Henryka Horysa i Andrzeja Litwina, który odbył się w Kielcach w dniach 18-19 listopada br.

     Wystąpiła również 92 letnia Teodora Malicka, prezentując swoje utwory przesłane na Międzynarodowy Konkurs Kościuszkowski w Australii.

     Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe widokówki ufundowane przez Pocztę Polską z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki i pomnika Bartosza Głowackiego, upamiętniające racławicką uroczystość. Marszałek Wojciech Kozak dla młodzieży przekazał prezenty w postaci plecaczków a wójt gminy gry planszowe o tematyce racławickiej.

     Trzeba nadmienić, że 15 października, dokładnie w rocznicę śmierci w racławickim kościele została odprawiona msza święta w intencji Naczelnika, natomiast w Krakowie w Katedrze na Wawelu odbyła uroczysta msza święta w tej samej intencji z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Władz Państwowych, młodzieży ze szkół im Tadeusza Kościuszki wraz z pocztami sztandarowymi, delegacji zagranicznych i działaczy. Po mszy złożono kwiaty na sarkofagu Naczelnika w Krypcie Św. Leonarda.

Eugeniusz  Skoczeń

Prezes Racławickiego

Towarzystwa Kulturalnego

                                                

                 foto.  Stanisław Klich