Pomnik – popiersie – płk Walerego Sławka                   

 

Racławickie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z Wójtem Gminy Racławice podjęli inicjatywę wzniesienia na polach bitewnych Racławic popiersia Płk Walerego Sławka, pierwszego Honorowego Obywatela Racławic. W latach 1930, 31, 35 pełnił funkcję Premiera RP, w 1938 roku był Marszałkiem Sejmu, równocześnie był najbliższym współpracownikiem Józefa Piłsudskiego.

Utworzył Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem i był jego przewodniczącym.

Żył w latach 1879-1938. W dowód uznania za Jego działalność i patriotyczną postawę oraz walkę o wolność ojczyzny, ówcześni Posłowie i Senatorowie Parlamentu RP ufundowali mu w 1935 roku willę w Janowiczkach. Uznali Racławice, jako symbol polskiego patriotyzmu, po zwycięskiej bitwie Tadeusza Kościuszki.

Nazwa Racławice i data bitwy widnieje na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie i na pomniku Tadeusza Kościuszki przed Białym Domem w Waszyngtonie.

Przed powyższą willą stanie pomnik-popiersie, wcześniej zostanie wykonany jej generalny remont, stanie się to w 100 rocznicę odzyskania niepodległości naszej ojczyzny.

Projekt opracowali Hubert i Małgorzata Mełgesowie, Kamil Hojarczyk – naukowcy Politechnili Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Autorem rzeźby jest artysta krakowski Władysław Dudek, obecnie prace rzeźbiarskie są już na ukończeniu.

 

Wykonany model popiersia, obok rzeźbiarz Władysław Dudek

 

 

 

Model popiersia Walerego Sławka w dniu 26 kwietnia został odebrany z pracowni artysty – rzeźbiarza Władysława Dudek i przekazany do odlewu z brązu w pracowni „ALADYN” Bronisława Nowaka w Krakowie –  ul. Barska 29.

Odlew w brązie popiersia Walerego Sławka w skali 1:10 wykonanego przez pracownię “Aladyn” z Krakowa. 

Zwracamy się z gorącą prośbą do ludzi życzliwych o wsparcie naszej inicjatywy przekazując jakiekolwiek datki pieniężne na konto:

Racławickie Towarzystwo Kulturalne: 86 8597 0001 0020 0200 0387 0001 z dopiskiem Sławek.

 

Wszystkim darczyńcom przekażemy pisemne podziękowania z wpisem do księgi honorowej, równocześnie zapraszając na uroczyste odsłonięcie.

 

Zdjęcia z uroczystości przekazania zagrody Premierowi Waleremu Sławkowi w dniu 15 lipca 1935 roku, pochodzą z narodowego archiwum cyfrowego.