Skład zarządu:
Prezes – Eugeniusz Skoczeń
Wiceprezes – Michał Grela
Wiceprezes – Ryszard Jędruch
Wiceprezes – Janusz Król
Sekretarz – Bogumiła Miska
Skarbnik – Piotr Grela

 

Członkowie zarządu:
– Tadeusz Kawiorski
– Zofia Zdenkowska
– Małgorzata Szczuka – Gumulak
– Marcin Florek
– Waldemar Antosiewicz