Racławickie Towarzystwo Kulturalne było uczestnikiem uroczystości, współpracując z Ośrodkami Kultury na Ukrainie.